Inloggad som:

avslutad_MK3475-522

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_MK3475-522
MK3475-522_En randomiserad, dubbelblind fas III-studie för att utvärdera pembrolizumab (MK-3475-522) plus kemoterapi, eller placebo plus kemoterapi, som preoperativ (neoadjuvant) behandling av patienter med trippelnegativ bröstcancer, samt ut värdering av postoperativ (adjuvant) behandling med pembrolizumab eller placebo i samma patientgrupp
A Phase III, Randomized, Double-blind Study to Evaluate Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Placebo Plus Chemotherapy as Neoadjuvant Therapy and Pembrolizumab vs Placebo as Adjuvant Therapy for Triple Negative Breast Cancer (TNBC)
PLACEHOLDER
En studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembolizumab tillsammans med cytostatika inför operation och pembrolizumab som behandling efter operation.
Mer information om studien för vårdgivare
- ECOG PS 0 eller 1 inom 10 dagar av studiebehandling; - Bekräftelse av trippelnegativitet av centralt laboratorium; - Nyligen diagnostiserade med lokalt avancerad bröstcancer
- Tidigare invasiv cancersjukdom; - Tidigare tumörbehandling inom 12 månader.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan