Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-522

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-522
En dubbelblind fas III studie för att utvärdera behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembrolizumab tillsammans med cytostatika inför operation och pembrolizumab som behandling efter operation
A Phase III, Randomized, Double-blind Study to Evaluate Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Placebo Plus Chemotherapy as Neoadjuvant Therapy and Pembrolizumab vs Placebo as Adjuvant Therapy for Triple Negative Breast Cancer (TNBC)
PLACEHOLDER
Behandling av trippelnegativ bröstcancer med pembrolizumab eller placebo (innan och efter kirurgi) i tillägg till sedvanlig cytostatikabehandling Läkemedlet pembrolizumab/KEYTRUDA® är redan godkänt för vissa varianter av hud- och lungcance
Mer information om studien för vårdgivare
Patienterna ska vara nyligen diagnostiserade med lokalt avancerad trippelnegativ bröstcancer (dvs cancer kan ha spridning lokalt till närliggande vävnad och lymfkörtlar, men ej till andra delar av kroppen). Insamling av tumorvävnad vid studiestart är obligatoriskt for deltagande patienter.
Ingen strålning eller kemoterapi behandling de senaste 12 månaderna eller annan typ av cancer under de senaste 5 åren. Vissa typer av hud cancer och även cervikal cancer är tillåtet. HIV, aktiv hepatit B eller C. Inte har någon anamnes på immunologiska sjukdomar.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan