Inloggad som:

KEYNOTE-365

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYNOTE-365
En fas Ib/II-prövning av kombinationsbehandlingar med pembrolizumab (MK-3475) vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) (KEYNOTE-365)
Phase Ib/II Trial of Pembrolizumab (MK-3475) Combination Therapies in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) (KEYNOTE-365)
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att testa säkerheten, tolerabiliteten och effekten av studieläkemedlen, pembrolizumab (MK-3475) i kombination med andra läkemedel hos patienter med metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) dvs. spridd prostatacancer som inte svarar på hormonell behandling längre.
Mer information om studien för vårdgivare
- Kohorter A, B, C, D, E, G: har histologiskt eller cytologiskt bekräftat adenocarcinom i prostata utan småcellig histologi - Kohorter F, H, I: har t-NE prostatacancer definierad av ≥1% neuroendokrina celler bekräftad med histologiskprov före inklusion.
-Tidigare behandling med radiofarmaka eller immunterapi. -Immunbristsjukdom eller sjukdom som kräver steroidbehandling. -Pågående behandlingskrävande infektion. -Aktuella hjärnmetastaser.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Katja Grönros (2023-09-13)

Tillbaka till listan