Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-204

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-204
MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom
A Phase III, Randomized, Open-label, Clinical Trial to Compare Pembrolizumab with Brentuximab Vedotin in Subjects with Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma
PLACEHOLDER
20190118_Staffan Dahl Clinical Research Manager GCTO Nordic MSD
Mer information om studien för vårdgivare
Progress av / refraktör klassisk Hodkins lymfom. Ej uppnått CR (komplett remission) eller PR (partiell remission) efter sista behandling. Minst 18 år.
Tidigare behandlad med Brentuximab Vedotin. Har genomgått allogen transplantation inom de senaste fem åren. Aktiv autoimmun sjukdom som behandlas med kortison eller immundämpande läkemedel.
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan