Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-199

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-199
MK3475_En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med metastaserad kastrationsresistentprostatacancer som tidigare har behandlats med cytostatika.
Phase II trial of Pembrolizumab (MK-3475) in subjects with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) previously treated with chemotherapy.
PLACEHOLDER
Patienter med kastrationsresistentprostatacancer som progredierat efter minst en och max två cytostatika regim där minst en av dem måste innehålla docetaxel samt behandlats med minst en endokrin behandlingsregim.Patienter får dock sammanlagt behandlas med max tre olika regims (cyt och endokrin beh.)
Mer information om studien för vårdgivare
RECIST 1.1 mätbar sjukdom (skelett enbart kohort är redan fyllde) Vävnads material för PD-L1 analys måste vara tillgänglig (archival vävnad OK) tidigare haft en andra generations antiandrogen tidigare haft docetaxel progressiv sjukdom ECOG > 2
mera än två linjers kemoterapi
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan