Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-177

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-177
Studie av Pembrolizumab (MK-3475) versus standard terapi hos patienter med mikro instabilitet-hög (MSI-H) eller defekt regulerat Repair Brist (dMMR) Steg IV kolorektalcancer.
A Phase III Study of Pembrolizumab (MK-3475) vs. Chemotherapy in Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Carcinoma.
PLACEHOLDER
En fas III studie med första linjens pembrolizumab (MK-3475) jämfört med standard kemoterapi hos patienter med stadium IV kolorektal cancer. Patienterna kan till delas pembrolizumab 200 mg var tredje vecka för upp till 35 behandlingar.
Mer information om studien för vårdgivare
Patolog svar för dMMR or MSI-H stadium IV kolorektal cancer.
Behandling med kemo för stadium IV kolorektal cancer.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan