Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II)
En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom
A Phase II Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Subjects With Relapsed or Refractory Primary Mediastinal Large B-cell Lymphoma (rrPMBCL) or Relapsed or Refractory Richter Syndrome (rrRS)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Primärt mediastinalt B-cellslymfom med återfall eller primärt behandlingsrefraktär. Richtertransformation
20190118_Staffan Dahl Clinical Research Manager GCTO Nordic MSD
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan