Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-119

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-119
MK3475_En randomiserad multicenterstudie där Pebrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling vid metastaserande trippelnegativ bröstcancer.
A randomized open-label phase III study of single angent Pembrolizumab versus single agent chemotherapy per physician´s choice for metastatic triple negative breast cancer (mTNBC).
PLACEHOLDER
Patienter med centralt konfirmerad trippelnegativ bröstcancer och som fått en eller två behandlingar och fått progress på den sista behandlingen. Patienten ska också haft behandling med antracykliner eller en taxaner i (neo)adjuvant eller för metastatisk sjukdom.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med centralt konfirmerad trippelnegativ bröstcancer och som fått en eller två behandlingar och fått progress på den sista behandlingen.
.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan