Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-100

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-100
MK-3475_En öppen fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av äggstockscancer.
A phase II, open-label, singel-srm, mulitcenter study to evaluate efficacy and safety of Pembrolizumab monotherapy in subjects with advanced recurrent ovarian cancer.
PLACEHOLDER
Utvärdera effektivitet och säkerhet av pembrolizumab som monoterapi hos patienter med avancerad ovarial, tubar eller primär peritonealcancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med metastaserad ovarialcancer aktuella för second line behandling.
.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan