Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-057

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-057
En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer
A Phase II Clinical Trial to Study the Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) in Subjects With High Risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer (NMIBC) Unresponsive to Bacillus Calmette-Guerin (BCG) Therapy
PLACEHOLDER
Detta är en multicenterstudie där ca 260 patienter kommer att delta. I Sverige deltar enbart onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset med 5 patienter. Patienter stratifieras i 2 behandlingskohorter på basen av den histologiska bilden - med eller utan grava cellförändringar.
Mer information om studien för vårdgivare
Histologiskt bekräftad blåscancer av hög risktyp. De får inte ha muskelinvasiv eller metastaserande cancer. De ska inte ha någon cancer kvar som är möjlig att operera bort. De ska ha fått BCG beh men det klassas som högrisk 6 månader efter beh. Olämpliga för eller har inte velat operera bort blåsan.
Deltar el har deltagit i andra kliniska prövning och fick beh inom 4v innan före studiestart. Är under kemo- el immunoterapi som pågår sen senaste cystoskopi. Har fått kemo-el strålningsterapi inom 2 v före studiestart el har kvarvarande biverkningar från tidigare beh. Andra tumörer som kräver beh.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-08-28)

Tillbaka till listan