Inloggad som:

avslutad_KEYNOTE-051

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KEYNOTE-051
En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling
A Phase I/II Study of Pembrolizumab (MK-3475) in Children With Advanced Melanoma or a PD-L1 Positive Advanced, Relapsed or Refractory Solid Tumor or Lymphoma (KEYNOTE-051)
PLACEHOLDER
Det är en 2-del studie där del-1 kommer att hitta maximalt tolererbara dosen. Del-2 kommer att söka efter den rekommenderade dos samt utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av barn.
Mer information om studien för vårdgivare
•6 – 18 år gammal; •Tumör som inte har svarat på standardterapi, eller för vilka det finns ingen standardterapi eller för vilken ingen standardterapi anses lämpligt; •Har fått tidigare behandlingsregimer; •Normala laboratorier värden
•Andra pågående studieläkemedel; •CNS tumör eller metastaser; •Aktiv autoimmunsjukdom; • Kända ytterligare malignitet som utvecklas eller kräver aktiv behandling; •Tidigare kemo-, molekyl- eller strålterapi; •Har haft pneumonit eller lunginflammation; •Har genomgått solida organ transplantation
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-09-23)

Tillbaka till listan