Inloggad som:

KEYFORM-008

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KEYFORM-008
MK-4280A jämfört med läkarens val av cytostatika vid återfall av eller refraktärt klassisktHodgkins lymfom.
A Phase 3 Randomized Clinical Study of MK-4280A (coformulated favezelimab [MK-4280] plus pembrolizumab [MK-3475]) Versus Physician’s Choice Chemotherapy in PD-(L)1-refractory, Relapsed or Refractory Classical Hodgkin Lymphoma
PLACEHOLDER
Detta är en randomiserad, aktivt kontrollerad, fas 3-multicenterstudie med parallella grupper för undersökning av säkerhet och effekt för MK-4280A (arm A) jämfört med läkarens val av kemoterapi (arm B) hos cirka 360 deltagare med PD-(L)1-refraktärt, recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (R/R cHL) som har uttömt alla tillgängliga behandlingsalternativ med känd klinisk nytta, och som antingen inte var lämpliga för eller hade genomgått autolog R/R SCT(stamcellstransplantation).
Mer information om studien för vårdgivare
Has histologically confirmed diagnosis of classical Hodgkin lymphoma that is FDG-avid, defined as 4-5 on a 5-point scale. Has relapsed or refractory (defined as failure to achieve CR or PR to most recent therapy) cHL and exhausted all available treatment options with known clinical benefit
Has severe hypersensitivity (Grade ≥3) to pembrolizumab, favezelimab and/or any of their excipients. History of Grade ≥3 immune-related adverse event with prior checkpoint inhibitor therapy. History of CNS metastases or active CNS involvement
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan