Inloggad som:

KRT232-118- Kartos-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

TP53
KRT232-118- Kartos-studien
Kartos-studien En fas 2/3-studie av navtemadlin som underhållsbehandling hos patienter med TP53WT avancerad eller återkommande endometricancer som svarat partiellt eller komplett på kemoterapi
A Phase 2/3 Study of Navtemadlin as Maintenance Therapy in Subjects with TP53WT Advanced or Recurrent Endometrial Cancer Who Responded to Chemotherapy
PLACEHOLDER
Detta är en multicenter fas 2/3 studie av navtemadlin för patienter med TP53WT avancerad eller återkommande endometricancer som har CR eller PR efter avslutad behandling upp till 6 veckor med kemoterapi. Studien utförs i två delar: Part 1 är en öppen fas 2 studie som utvärderar säkerheten och effekten av 2 olika doser av navtemadlin. Totalt kommer 63 patienter att randomiseras inom part 1 därefter övergår studien till part 2 Part 2 är en randomiserad, dubbelblindad fas 3 studie som utvärderar effekt och säkerhet av navtemadlin jämfört med placebo.
Mer information om studien för vårdgivare
patienter med TP53WT avancerad eller återkommande endometricancer som har CR eller PR efter avslutad behandling med kemoterapi. PS 0-1.
sarkom eller småcelliga karcinom med neuroendokrin differentiering Fått immunterapi, cytostatika inom 28 dagar före den första dosen av studiebehandlingen
Behandling
Fas 2-3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan