Inloggad som:

Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition
Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition
Kartläggning av Hematologiska maligniteter hos patienter med möjlig ärftlig predisposition
PLACEHOLDER
Att identifiera individer med ärftliga former av hematologiska maligniteter, i synnerhet AML och MDS. Vi vill i första hand undersöka den eventuella förekomsten av ärftliga genförändringar hos patienter där man antingen på grund av låg ålder vid insjuknandet, fynd i samband med den primära leukemiutredningen eller positiv familjeanamnes misstänker en ärftlig bakgrund till sjukdomen. Vi vill även öka kunskapen om hur man bäst utreder och handlägger patienter med dessa ovanliga tillstånd.
Mer information om studien för vårdgivare
3 huvudgrupper A: Patienter med AML/MDS där det utifrån familje- anamnesen föreligger en stark misstanke om ärftlig predisposition. B: Patienter med AML/MDS eller långvarig långvarig trombocytopeni där det finns skäl att misstänka MDS under utv. C: Patienter med AML el MDS yngre än 50 vid diagnos
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-10-19)

Tillbaka till listan