Inloggad som:

Kandova

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Kandova
KANDOVA-En två-delad, fas 1b/2a studie för att utvärdera säkerhet och tolerans av KAND567 i kombination med karboplatinbehandling samt identifiera rekommenderad fas 2a-dos av KAND567. En öppen, multicenter, doseskaleringsstudie med en expansionskohort hos kvinnor med återkommande epitelial äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer
KANDOVA - A two-part Phase Ib/IIa study to evaluate the safety and tolerability of KAND567, in combination with carboplatin therapy, and to determine the Recommended Phase II Dose (RPIID) of KAND567. An open-label, multicenter dose escalation study with an expansion cohort in women with recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer.
PLACEHOLDER
Studien är en multicenter, Fas Ib/IIa, öppen dosökningsstudie för att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av per oralt administrerad KAND567 i kombination med karboplatinbehandling, och för att fastställa rekommenderad fas II dos (RPIID) för KAND567 i kombination med karboplatin hos patienter med recidiverande platinaresistent epitelial äggstockscancer, äggledare eller primär peritonealcancer. I del 1 kommer dosökning att baseras på rekommendationen från Safety Review Committee (SRC) efter granskning av ny information om säkerhet och tolerabilitet. En expansionskohort kommer att registreras i del 2 av studien för att ytterligare utvärdera RPIID. Syfte med att ge KAND567 som tillägg till karboplatinbehandling är att studera om detta kan öka tumörcellernas känslighet för karboplatin.
Mer information om studien för vårdgivare
Återfall av äggstock-äggledar eller bukhinnecancer 1a återfall 3-6 mån efter avslutad platiumbehandling eller 2-3:e återfall inom 6 månader efter senaste platiumbehandling
Fått annan behandling än platinahaltig behandling för primär sjukdom Fått icke-platinum behandling för recidiv
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-11-10)

Tillbaka till listan