Inloggad som:

avslutad_KAITLIN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_KAITLIN
En randomiserad multicenter, öppen, fas III-studie som jämför Trastuzumab plus pertuzumab plus en taxan efter Antracykliner gentemot Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab följande Antracykliner som adjuvant terapi i patienter med operabel HER2-positiv primär bröstcancer
Kaitlin. A randomized multicenter, open-label, phase III trial comparing Trastuzumab plus pertuzumab plus a Taxane following Anthracyclines versus Trastuzumab Emtansine plus Pertuzumab following Anthracyclines as adjuvant therapy in patients with operable Her2-positive primary breast cancer
PLACEHOLDER
Prospektiv tvåarmad randomiserad multinationell öppen multicenterstudie där patienter med Her2 pos primär bröstcancer kan ingå.
Mer information om studien för vårdgivare
Her2 positiv LVEF >55 % Receptorstatus Bröstbevarande kirurgi alt mastektomi/vårt eller bröstbevarande
Ipsilateral el kontralateral invasiv bröst ca. Tidigare antracyklinbeh, Taxan, Her2, målterapi. Tidigare ad/neoadj boost beh.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan