Inloggad som:

K-SAB

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

KRAS
K-SAB
Sotorasib followed by SBRT to 1-3 lesions in advanced NSCLC with KRASG12C mutation
Sotorasib followed by SBRT to 1-3 lesions in advanced NSCLC with KRASG12C mutation
PLACEHOLDER
Patienter med icke-småcellig lungcancer med genetiska förändringar i den så kallade KRASG12C-genen behandlas idag med KRAS-hämmaren sotorasib. Sotorasib är godkänd för behandling av icke-småcellig lungcancer med KRASG12C mutation som tidigare fått minst en annan läkemedelsbehandling. Sotorasib verkar genom att specifikt hämma KRASG12C med syfte att bromsa tumörtillväxt. Ofta kan man se bra tumörsvar men man har också observerat att resistens mot behandlingen utvecklas med tiden. Vidare har man inga uppgifter på hur sotorasib och strålbehandling interagerar.Huvudsyftet är att undersöka om strålbehandling och sotorasib kan kombineras på ett säkert sätt och om det är möjligt att förbättra tumörsvaret genom att slå ut delar av tumörsjukdomen som inte försvunnit på sotorasib. Studien kommer även att undersöka hur sjukdomen svarar generellt på behandlingen, hur de strålbehandlade tumörförändringarna svarar och vilka biverkningar som är förknippade med behandlingen.
Mer information om studien för vårdgivare
Ålder >18 år. Histologiskt/cytologiskt bekräftat diagnos av avancerad icke-småcellig lungcancer med KRASG12C -mutation. Patienter ska ha 2-5 tumörförändringar lämpliga för precisionsstrålbehandling (SBRT). Bra organfunktion för att tåla sotorasib och strål.
Metastaser i hjärnan eller spridd tumör i CNS.Tidigare strålbehandling mot någon tumör under de senaste 3 åren. Bekräftad/tidigare lungsjukdom eller aktiv, icke-infektiös lunginflammation eller lungfibros. Gravida eller ammande kvinnor.
Behandling
Fas 1
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-04-21)

Tillbaka till listan