Inloggad som:

avslutad_JSBF

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_JSBF
Randomiserad, dubbelblind, fas II studie av Ramucirumab eller Merestinib eller placebo plus cisplatin och gemcitabine som första linjens behandling hos patienter med avavcerad eller metastaserad gallvägscancer.
Randomized, Double-Blind, Phase 2 Study of Ramucirumab or Merestinib or Placebo plus Cisplatin and Gemcitabine as First-Line Treatment in Patients with Advanced or Metastatic Biliary Tract Cancer.
PLACEHOLDER
Placebokontrollerad studie av MET/AXL/ROS-hämning eller VGFR-2 hämning effekt på PFS vid avancerad gallvägscancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Avancerad eller metastaserad gallvägscancer, ECOG PS 0-1, >18 år.
Tidigare systemterapi, Hepatorenalt syndrom, Cirrhosis Child-Pugh B eller högre, hepatorenalt syndrom, Ascites > grad 1.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan