Inloggad som:

avslutad_JAVELIN renal 101

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_JAVELIN renal 101
öppen, multicenter, randomiserad, två-armad studie med Avelumab (MSB0010718C) i kombination med axitinib (Inlyta®) jämfört med sunitinib (Sutent®) som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcancer.
Renal Cell Carcinoma Javelin Renal 101 A PHASE 3, MULTINATIONAL, RANDOMIZED, OPEN-LABEL, PARALLEL-ARM STUDY OF AVELUMAB (MSB0010718C) IN COMBINATION WITH AXITINIB (INLYTA®) VERSUS SUNITINIB (SUTENT®) MONOTHERAPY IN THE FIRST-LINE TREATMENT OF PATIENTS WITH ADVANCED RENAL CELL CARCINOMA
PLACEHOLDER
En studie jämförande Avelumab (immunoterapi, studieläkemedel) + Axitinib (Inyta®) med Sunitinib (Sutent®) som första linjens behandling för patienter med avancerad klarcellig njurcancer. Behandling ges i cykler om sex veckor.
Mer information om studien för vårdgivare
Avancerad/metastaserad klarcellig njurcancer, >18 år, förväntad överlevnad >3 mån, välfungerande kroppsorgan, icke-gravid, välkontrollerat blodtryck
Kända symtomgivande hjärnmetastaser, annan cancerdiagnos senaste fem åren (vissa undantag), immunosuppressiv sjukdom i aktiv fas, hjärtbesvär senaste 12 månaderna, blodproppar senaste 6 mån, graviditet eller ammande,
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan