Inloggad som:

avslutad_Javelin-blåsa 100

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Javelin-blåsa 100
En fas 3, multicenter, multinationell, randomiserad, öppen, parallellgruppstudie av avalumab (MSB0010718C) plus bästa stödjande vård kontra enbart bästa stödjande vård som en underhållsbehandling hos patienter med lokalt framskriden eller metastaserande urotelial cancer, var sjukdom inte förvärrades efter avslutning av första linjens kemoterapi med platina kemoterapi
A Phase 3, multicenter, multinational, randomized, open-label, parallel-arm study of avelumab (MSB0010718C) plus best supportive care versus best supportive care alone as a maintenance treatment in patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer whose disease did not progress after completion of first-line platinum containing chemotherapy
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-06-19)

Tillbaka till listan