Inloggad som:

avslutad_ISO-CC 007 AGENT

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ISO-CC 007 AGENT
En randomiserad multi-center parallell-grupp, fas III studie, som jämför effektiviteten av arfolitixorin mot leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab, på patienter med avancerad kolorectal cancer.
A randomized, multicenter, parallel-group, Phase III study to compare the efficacy of arfolitixorin versus leucovorin in combination with 5-fluorouracil, oxaliplatin, and bevacizumab in patients with advanced colorectal cancer
PLACEHOLDER
En randomiserad, multicenter, Fas-III-studie i parallella grupper för att jämföra effekten av arfolitoxirin med leukovorin i kombination med 5-fluorouracil, oxaliplatin och bevacizumab hos patienter med spridd kolorektalcancer. Behandling ges varannan vecka enligt standardrutin och patienten följs med röntgenundersökning var 8:e vecka.
Mer information om studien för vårdgivare
Kolorektalt adenocarcinom verifierat med biopsi, ej operabel metastatisk kolorektalcancer planerad för första linjens terapi med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, man eller kvinna > 18 år, ECOG Performance Status 0 -1, mätbar sjd med RECIST 1.1
Maligna tumörer förutom kolorektala adenokarcinom med undantag för kurativt behandlad icke- melanom hudcancer eller in situ karcinom i livmoderhalsen, mindre än 6 månader mellan randomisering och den sista anticancerbehandling, tecken på sjukdomsprogression under 6 månader efter tidigare anticancerb
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan