Inloggad som:

Ironman

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Ironman
En internationell registerstudie i syfte att förbättra resultaten för män med avancerad prostatacancer.
International Registry for Men with Advanced Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Ironman är en internationell studie vars syfte är att skapa ett internationellt register för att öka betydelsen och förstå variationen i omhändertagandet av män med avancerad prostatacancer. Detta med hänsyn till överlevnad, patientrapporterade uppgifter och biverkningar av behandlingar. Ökad kunskap om denna fas av sjukdomen kan bidra till att bättre behandlingar utvecklas. Informationen kommer att samlas in under minst fem år och man kommer att registrera överlevnad, biverkningar med behandlingar, övriga sjukdomar och specifik information som framkommer i frågeformulären, bland annat gällande livskvalitet och smärta. Studien innefattar frågeformulär var 3:e månad samt blodprov vid studiestart, vid ett års uppföljning samt byte av behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Metastaserad hormonkänslig prostatacancer med max 90 dagars systemiskt behandling eller kastraktionsresistent prostatacancer som innebär stigande PSA eller nya metastaser trots hormonbehandling. Max 90 dagars systemisk behandling för kastraktionsresistent prostatacancer är tillåtet. Med flera.
Annan cancerdiagnos som krävt systemisk behandling de senaste två åren.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: Emelie Winell (2023-04-12)

Tillbaka till listan