Inloggad som:

avslutad_IRD NMSG23/15

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IRD NMSG23/15
En prospektiv Fas 2 studie för att värdera MRD efter ixazomib plus lenalidomid plus dexamatason (IRd)-behandling nydiagnostiserade myelompatienter lämpliga för transplantation.
A Prospective Phase 2 Study to Assess the Minimal Residual Disease After Ixazomib Plus Lenalidomide Plus Dexamethasone (IRd) Treatment for Newly Diagnosed Transplant Eligible Myeloma Patients
PLACEHOLDER
En klinisk, prospektiv fas 2-studie för att undersöka andelen med MRD (minimal residual disease) < 0,01% efter behandling med Ixazomib, Lenalidomid och Dexametason (IRd) hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom som är transplantationsberättigade. Studiens primära syfte är att beräkna andelen patienter med MRD < 0,01%. Sekundära frågeställningar att undersökas är MRD-negativitet under studiens gång, progressionsfri överlevnad i båda grupperna, förbättring av respons/behandlingssvar och MRD negativitet under underhållsbehandlingen i båda grupperna, tid till ny behandling efter återfall, livskvalitet, överlevnad samt säkerhet.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-25)

Tillbaka till listan