Inloggad som:

IPMN

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IPMN
Intraoperativ pankreatoskopi vid Intraduktal Papillär Mucinös Neoplasi (IPMN)
Intra-operative Pancreatoscopy in Patients With Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm (IPMN)
PLACEHOLDER
Syftet är att studera det kliniska värdet av intraoperativ pankreatoskopi vid pankreasresektion för intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN). Specifikt avseende detektion av IPMN-förändringar i den delen av pankreas som avses kvarlämnas som ej synts på preoperativ radiologi. Ett sekundärt syfte är att generera hypoteser för en senare randomiserad studie för att jämföra den diagnostiska träffsäkerheten vid intra-operativ pankreatoskopi och SpyBite/SpyBite Max-biopsier vs. intraoperativt fryssnitt vid kirurgi för IPMN.
Mer information om studien för vårdgivare
1: Patient som planeras för kirurgi för misstänkt huvudgångs-IPMN eller mixed-IMPM inom 4-6 veckor efter inklusion. 2: Pankreas huvudgång har diameter >5 mm på preoperativ magnetröntgen (MRI) eller datortomografi (DT). 3: Patienten ger informerat samtycke till deltagande.
1: Kontraindikation för pankreatoskopi. 2: Ålder < 18 år. 3: Graviditet.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-03-22)

Tillbaka till listan