Inloggad som:

avslutad_IPLA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IPLA
Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer
Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer
PLACEHOLDER
Patienter som opereras för avancerad ovarialcancer randomiseras mellan att få Lokalbedövning (Ropivacain) eller Placebo ( koksalt-lösning) i bukhålan under och efter operationen, för att undersöka om lokalbedövning bidrar till snabbare rehabilitering och start av adjuvant behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Patient som är planerad för initial cytoreduktiv kirurgi för stadium III eller IV epitelial äggstockscancer..
Kontraindikation för epiduralbedövning Kvinnor hos vilka cytoreduktiv kirurgi inte är möjlig pga sjukdomens omfattning.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan