Inloggad som:

IPLA

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IPLA
Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer
Intra-Peritoneal Local Anesthetics in Ovarian Cancer A randomized double blind, multicenter trial to assess time-interval between cytoreductive surgery and adjuvant chemotherapy after administration of local anesthetic intraperitoneally/perioperatively in advanced epithelial ovarian cancer
PLACEHOLDER
Patienter som opereras för avancerad ovarialcancer randomiseras mellan att få Lokalbedövning (Ropivacain) eller Placebo ( koksalt-lösning) i bukhålan under och efter operationen, för att undersöka om lokalbedövning bidrar till snabbare rehabilitering och start av adjuvant behandling.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2022-05-18)

Tillbaka till listan