Inloggad som:

IPEP

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IPEP
Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi
Studier av kroppens immunologiska reaktion i samband med pankreascancerkirurgi
PLACEHOLDER
I samband med operation på av tumör i bukspottkörteln tas blodprover samt vävnadsprov. Genom dessa prover vill man sedan undersöka hur kroppens immunförsvar påverkas i samband med kirurgin och hur eventuella förändringar påverkar det slutliga behandlingsresultatet.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med en bekräftad bukspottkörtelcancer och som är planerad för kurativ kirurgisk behandling.
Patienter med spridd tumörsjukdom. Patienter som ej samtycker till studien.
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2019-06-07)

Tillbaka till listan