Inloggad som:

iPCM

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

iPCM
iPCM-implementation of Personalised Cancer Medicine
iPCM-implementation of Personalised Cancer Medicine
PLACEHOLDER
Provtagningsstudie som utgår från Karolinska Institutet. För nydiagnostiserade avancerade eller metastaserande solida tumörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2021-10-03)

Tillbaka till listan