Inloggad som:

avslutad_IP-OV

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IP-OV
Carboplatin i bukhålan efter operation för äggstockscancer - en genomförbarhets studie under svenska förhållanden.
Intraperitoneal Carboplatin and intravenous Paclitaxel in primary treatment of high-grade, stage III ovarian cancer - a feasibility study of treatment in a Swedish setting.
PLACEHOLDER
Denna studie syftar till att under svenska förhållanden pröva behandling med ett cellgift (cytostatikum), Carboplatin, i bukhålan istället för i blodet. Den vänder sig till i övrigt fullt friska kvinnor som planeras för operation av förmodad äggstockscancer med spridning i bukhålan.
Mer information om studien för vårdgivare
WHO performance status 0-1. BMI < 30. Histologiskt verifierad stadium IIIA2-IIIC höggradig serös (HGS) eller endometrioid (HGE) ovarial-, tubar- eller primär peritoneal cancer. Ingen peroperativ komplikation, vars utläkning skulle kunna hindras av intraperitoneal port/kateter eller intraperitonealt administrerad kemoterapi.
Hjärt- eller njursjukdom, tidigare stroke, neurodegenerativ sjukdom eller annat tillstånd som hindrar full daglig aktivitet.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-05-16)

Tillbaka till listan