Inloggad som:

IOBT kohortstudie

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IOBT kohortstudie
INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER
INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER
PLACEHOLDER
En prospektiv kohortudie för att studera HDR-IOBT, intraoperativ strålbehandling som engångsbehandling i samband med operation, på kvinnor med adjuvant bröstcancer som opereras med bröstbevarande kirurgi.
Mer information om studien för vårdgivare
Mammografi och ultraljud visar avgränsad (unifokal) tumör, Inga kliniska fynd eller fynd på ultraljud tydande på patologiska lymfkörtlar i axillen eller kliniska tecken på fjärrmetastaser, Histologiskt verifierad ER+ bröstcancer, cT1-T2 (≤30 mm) c/pN0 cM0, Ålder ≥50 år, Informerat samtycke.
Multifokalitet på preoperativ bilddiagnostik, Klinisk undersökning eller utraljud visar misstänkta axillmetastaser eller fjärrmetastaser, ER-negativ tumör enligt preop. mellannålsbiopsi, Ålder <50 år, Avböjer deltagande i studien.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Jenny Larsson (2023-10-19)

Tillbaka till listan