Inloggad som:

avslutad_INTRIGUE-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_INTRIGUE-studien
En öppen interventionell randomiserad multicenterstudie i fas 3 av DCC-2618 vs Suntinib hos patienter med avancerade gastrointestinala stromacellstumörer efter behandling med imatanib
A Randomized, Multicenter, Phase 3, Open-Label Study of DCC-2618 vs sunitinib in Patients with Advanced Gastrointestinal Stromal Tumors "GIST" after failure of imatinib
PLACEHOLDER
Studie på metastaserad GIST i andra linen där patienter randomsieras mellan en ny TKI-hämmare (DCC2618) eller standardbehandling med Sutent
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-05-10)

Tillbaka till listan