Inloggad som:

INTENSE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

INTENSE
En fas 2-studie med irinotekanbaserad trippelbehandling (FOLFOXIRI) som perioperativ behandling vid resektabelt adenocarcinom i magsäck eller övre magmunnen.
Irinotecan-based triplet (FOLFOXIRI) as perioperative treatment in resectable gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma.
PLACEHOLDER
Enarmad fas 2-studie av cytostatikabehandling med fluorouracil, oxaliplatin och irinotekan (FOLFOXIRI) före och efter operation av cancer i magsäck eller övre magmunnen.
Mer information om studien för vårdgivare
1. Cancer (adenocarcinom) i magsäck eller övre magmunnen. 2. Kliniskt tumörstadium T2-T4a eller N+, M0. 3. WHO performance status 0-1. 4. Operabel patient. 5. Ålder 18 år och äldre.
1. Tidigare onkologisk behandling eller kirurgi för den aktuella cancern. 2. Neuroendokrin eller adenoskvamös cancer. 3. Peritoneal carcinos (spridning till bukhinna). 4. Annan cancersjukdom de senaste 5 åren.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-01-03)

Tillbaka till listan