Inloggad som:

Inotuzumab _ ITCC-059

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Inotuzumab _ ITCC-059
Säkerhet och effekt av läkemedlet Inotuzumab Ozagamizin hos barn med återfall/refraktär akut lymfatisk leukemi
A phase I/II study of Inotuzumb Ozogamizin as a single agent and in combination with chemotherapy for pediatric CD22-positive relapsed/refractory Acute Lymphoblastic Leukemia - Study ITCC 059
PLACEHOLDER
Syftet är att fastställa en säker dos av läkemedlet i kombination av kemoterapi. Man vill också se eventuella biverkningar och effekt samt utsöndring i blodet genom blodprover. Behandlingen pågår i högst 6 Cykler (ca 1 cykel per månad).
Mer information om studien för vårdgivare
Bland annat, i korthet: 1. Återfall eller refraktär ALL 2. Måste vara återhämtad efter tidigare behandlingar 3. Acceptabel njur -och leverfunktion enligt uppsatta kriterier
Bland annat, i korthet: 1. Pågående bakteriell infektion 2. Annan pågående/planerad anti-cancer behandling än den som ingår i studien 3. Patienter med sjukdomar som konkurrerar med behandling för studien
Behandling
Fas 1-2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan