Inloggad som:

avslutad_INDUCE-4

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_INDUCE-4
En randomiserad dubbelblind adaptiv, fas II/III-studie för att jämföra GSK3359609 i kombination med pembrolizumab och 5FU-platinumkemoterapi med placebo i kombination med pembrolizumab plus 5FU- platinumkemoterapi hos deltagare med återfall eller spridd huvudhalscancer.
A Randomized, Double-Blind, Adaptive, Phase II/III Study of GSK3359609 in Combination with Pembrolizumab and 5FU-Platinum Chemotherapy versus Placebo in Combination with Pembrolizumab plus 5FU-Platinum Chemotherapy
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2-3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2022-05-03)

Tillbaka till listan