Inloggad som:

avslutad_INCB81776-101 (AXL-MER)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_INCB81776-101 (AXL-MER)
En fas 1a/1b-studie som undersöker säkerheten och tolerabiliteten för INCB081776 hos deltagaremed framskridna maligniteter
A Phase 1a/1b Study Exploring the Safety and Tolerability of INCB081776 in Participants With Advanced Malignancies
PLACEHOLDER
Denna first-in-human-studie kommer att undersöka säkerheten och tolerabiliteten samt fastställa en rekommenderad dos av studieläkemedlet INCB081776 som monoterapi (Del 1) och sedan i kombination med INCMGA00012 (Del 2) hos deltagare med avancerade solida tumörer.
Mer information om studien för vårdgivare
Avancerad/metastaserad solid tumörsjukdom, som erhållit standardbehandling.
Tidigare ögonsjukdomar, autoimmun sjukdom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-08)

Tillbaka till listan