Inloggad som:

avslutad_IMROZ

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IMROZ
Randomiserad öppen multicenterstudie för att utvärdera kliniska fördelar med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid) och dexametason hos patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som ej är lämpade för transplantation.
A phase 3 randomized, open-label, multicentre study assessing the clinical benefit of isatuximab (SAR650984) in combination with bortezomib (Velcade), lenalidomide (Revlimid) and dexamethasone versus bortezomib, lenalidomide and dexamethasone in patients with newly diagnosed multiple myeloma not eligible for transplant.
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-05-14)

Tillbaka till listan