Inloggad som:

avslutad_IMpassion130

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IMpassion130
En fas III, multicenter, randomiserad, placebokontrollerad studie av atezolizumab (anti-PD-L1 antikropp) i kombination med nab-paclitaxel jämfört med placebo och nab-paclitaxel för patienter med obehandlad metastaserad trippelnegativ bröstcancer
A Phase III, Multicenter, Randomized Placebo-Controlled Study of Atezolizumab (Anti-PD-L1 Antibody) in Combination With Nab Paclitaxel Compared With Placebo With Nab Paclitaxel for Patients With Previously Untreated Metastatic Triple Negative Breast Cancer
PLACEHOLDER
En dubbelblind studie som undersöker om tillägg av atezolizumab till nab-paclitaxel förbättrar överlevnaden
Mer information om studien för vårdgivare
Metastaserad eller lokalt avancerad trippelnegativ bröstcancer som ej tidigare behandlats med kemoterapi
Annan allvarlig sjukdom, annan malignitet
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan