Inloggad som:

Immunologisk aktivitet hos melanomtumörer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Immunologisk aktivitet hos melanomtumörer
Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer
Studier av immunologisk aktivitet hos melanomtumörer
PLACEHOLDER
Analyser av blod och färskt operationsmaterial av de faktorer som kan påverka prognosen, behandlingssvaret eller biverkningar. Undersöker kliniska faktorers, immunförsvarets, molekylärbiologiska faktorers (proteiner och gener), i blod och tumörer samt ärftliga faktorers (varianter av gener) betydelse för det kliniska utfallet.
Mer information om studien för vårdgivare
Malignt melanom aktuell för tumörreducerande operation i rutin
annan cancer
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan