Inloggad som:

IMMU-LC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IMMU-LC
Det immunologiska landskapet- lungcancer, The immunological landscape in lung cancer. Studies of effector mechanisms and biomarkers in patients with NCLC undergoing treatment with checkpoint inhibitors
Det immunologiska landskapet- lungcancer, The immunological landscape in lung cancer. Studies of effector mechanisms and biomarkers in patients with NCLC undergoing treatment with checkpoint inhibitors
PLACEHOLDER
Patienter som erhåller immunterapi av någon form provtas vid upprepade tillfällen och analyseras för prediktiva faktorer för respons och toxicitet. Prover tas på Karolinska sjukhuset
Mer information om studien för vårdgivare
Lungcancer som ska få immunterapi
annan planerad behandling än immunterapi
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan