Inloggad som:

avslutad_Lasertermia-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Lasertermia-studien
Lasertermia-studien, Explorativ studie på immunstimulerande laser termoterapi på malignt melanom
Exploratory study on Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy in Malignant Melanoma
PLACEHOLDER
Fas I studie med en ny teknik av interstitiell-lasertermi som ges intratumoralt. Ges under ultraljudskontroll med laserfibrer som upphettar tumören och orsakar tumörcellsnekros och immunsvar. Man undersöker både lokala effekter och på systemsjukdom. Biopsi tas av behandlad eller annan tumör.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med avancerat malignt melanom i stadium III eller IV, som progredierat med första linjens behandling. Behöver ha tillgänglig tumör som kan behandlas lokalt med laser.
Patienter med förhöjd blödningsrisk. Patienter med CNS-tumörer
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-11-01)

Tillbaka till listan