Inloggad som:

IMFDHAC_Impact of Fixed Dentures in Head and Neck Cancer

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

IMFDHAC_Impact of Fixed Dentures in Head and Neck Cancer
Patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer: fastsittande tandprotesers betydelse för välbefinnande och munhälsorelaterad livskvalitet.
Patients With Head and Neck Cancer Treated by Radiotherapy: The Impact of Fixed Dentures on Wellbeing and Oral Health Related Quality of Life
PLACEHOLDER
Syftet med projektet är att utvärdera en intervention, där patienter som genomgått strålbehandling mot huvud-halscancer efter tandextraktion(er) får fastsittande tandersättningar enligt öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem, med avseende på välbefinnande och munrelaterad livskvalitet.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med malign tumör i huvud-halsområdet som planeras för strålbehandling, med eller utan kemoterapi och/eller kirurgi. Förmodad god onkologisk prognos vid baseline. Patienter som efter tandextraktion(er) får en försämrad tuggfunktion och/eller estetik.
Förväntad dålig onkologisk prognos Annan samtidig allvarlig sjukdom Språksvårigheter Tekniska eller biologiska hinder att framställa oral protetik
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-11-29)

Tillbaka till listan