Inloggad som:

avslutad_IMagyn050

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IMagyn050
En fas III, randomiserad multicenterstudie av Atezolizumab jämfört med placebo administrerat i kombination med Paklitaxel, Karboplatin och Bevacizumab till patienter med nydiagnostiserad ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer i stadium III eller stadium IV.
A phase III, multicenter, randomized, study of Atezolizumab versus placebo administered in combination with Paclitaxel, Carboplatin and Bevacizumab to patients with newly-diagnosed stag III or stage IV ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer.
PLACEHOLDER
Syftet med denna studie är att i tillägg till ordinarie standardbehandling addera Atezolizumab för att fördröja/förhindra återfall hos patienter med äggstockscancer, äggledarcancer eller bukhinnecancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Primär epitelial äggstocks-, äggledar- eller bukhinnecancer som planeras för neoadjuvant cellgiftsbehandling eller med kvarvarande cancer efter genomgången tumörreducerande kirurgi.
Tidigare behandling för annan cancersjukdom.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan