Inloggad som:

avslutad_IM-201

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_IM-201
MERECA_En öppen, randomiserad, kontrollerad, multicenter, fas II-studie där man utvärderar säkerhet och effektivitet av intratumoralt administrerad Intuvax före nefrektomi följt av Sunitinib efter nefrektomi, i jämförelse med Sunitinib efter nefrektomi hos patienter med metastaserad njurcancer.
An open-label, randomized, controlled, multicenter, phase II study evaluating safety and efficacy of intratumorally administered Intuvax pre-nephrectomy inmetastatic renal cell carcinoma patients.
PLACEHOLDER
.
Mer information om studien för vårdgivare
.
.
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2019-03-21)

Tillbaka till listan