Inloggad som:

avslutad_ILOC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ILOC
En Europeisk multicenterstudie för utvärdering av immunterapi med ablationsaktivering vid metastaserad grovtarmscancer i palliativt stadium
Phase II of immunotherapy plus local tumor ablation (RFA or stereotactic radiotherapy) in patients with colorectal cancer liver metastases
PLACEHOLDER
Syftet är att försöka förbättra överlevnaden vid metastaserad grovtarmscancer där botande behandling idag inte är möjlig. Tanken är att använda immunaktiverande läkemedel för att låsa upp tumörorsakade låsningar i kroppens eget immunsvar samt att aktivera processen genom att ablatera en mindre del av den metastaserade tumörmassan genom lokal värmebehandling med radiofrekvensenergi.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter som är aktuella för inklusion är personer som får palliativ cellgiftsbehandling för kolorektalcancer med levermetastaser där botande kirurgi inte bedömts som möjlig. Patienter med stabil sjukdom eller partial respons efter 4–6 månaders behandling
Behandling
Fas 2
Palliativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-10-29)

Tillbaka till listan