Inloggad som:

avslutad_Illuminate

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Illuminate
En randomiserad fas III studie av IMO-2125 med Ipilimumab jämfört med endast ipilimumab hos patienter med anti-PD1-resistent Melanom
A Randomized Phase 3 Comparison of IMO-2125 with Ipilimumab versus Ipilimumab Alone in Subjects with Anti-PD-1 Refractory Melanoma
PLACEHOLDER
Randomisering mellan; -intratumorala-injektioner av IMO-2125 i kombination med Ipilimumab. Det ges totalt 9 injektioner under 24 veckor i kombination med 4 ipilimumab-behandling som ges vecka 1-10. Eller - Standardbehandling med 4 Ipilimumab-behandlingar under 10 veckor.
Mer information om studien för vårdgivare
Stadium III-IV med sjukdom tillgänglig för upprepade injektioner av IMO-2125. Patienten måste ha konfirmerad progress under eller efter behandling med Nivolumab/Pembrolizumab. Vid BRAF-mutation behöver tidigare behandling med BRAF-hämmare givits. Utvärderingsbar sjukdom enligt RECIST 1.1
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-09-23)

Tillbaka till listan