Inloggad som:

avslutad_Ibrutinib-On-Off-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Ibrutinib-On-Off-studien
En pilotstudie avseende behandling med ibrutinib i perioder för patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
A pilot study on intermittent and repeated dosing of ibrutinib in the treatment of patients with advanced-phase chronic lymphocytic leukemia (CLL)
PLACEHOLDER
Studien studerar om intermittent intag av ibrutinib ger minskade biverkningar och resistensutveckling hos patienter med avancerad KLL. Ibrutinib sätts ut och återinsätts vid återfall fram till behandlingsrespons då det sätts ut igen.Upprepas tills behandlingsbyte pga biverkningar eller resistens.
Mer information om studien för vårdgivare
≥ 18 år. Har KLL/SLL som inte går att behandla med kemoterapi. Ätit ibrutinib i minst 6 mån och ha stabil sjukdom.
Annan cancer eller svår sjukdom. Gravid eller ammande. Haft en opportunistisk infektion senaste 3 mån. Kandidat för stamcellstransplantation. Pågående behandling med waran eller liknande.
Behandling
Fas 1-2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-09-26)

Tillbaka till listan