Inloggad som:

I-CONIC

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

I-CONIC
Imatinib för konvertering av trippelnegativ till östrogenberoende bröstcancer - ICONIC
Use of Imatinib to convert triple negative breast cancer into ER-positive breast cancer
PLACEHOLDER
Syftet med studien är att värdera säkerhet och effektivitet av Imatinib som singelbehandling före kirurgi hos patienter med nydiagnostiserad trippelnegativ bröstcancer. Utvärdering av östrogenreceptor i tumörer efter Imatinib-behandling och ER relaterade gener och proteiner och immunrespons. Målet är att bestämma andel patienter som övergår till ER positiv bröstcancer efter borttagen bröstcancervävnad vid operation.
Mer information om studien för vårdgivare
Verifierad invasiv primär trippel negativ bröstcancer. Hormonreceptorstatus: ER- och PR- Negativ. HER2 status: invasiv tumör ska vara HER2-negativ utifrån ASCO CAP guidelines. Ingen tidigare systemisk behandling, ingen konkurrerande anti-cancerbehandling eller behandling med bifosfonater ECOG 0-1.
Patienter som är lämpliga för neoadjuvant behandling. Konkomitant behandling för bröstcancer före 14 dagar före registrering i studien. Kan inte följa studieproceduren. Evidens för några andra medicinska tillstånd som kan störa den planerade behandlingen eller påverka patientens följsamhet.
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan