Inloggad som:

Hypo-M1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Hypo-M1
Olika fraktioneringsscheman för strålbehandling till primärtumören vid metastaserande hormonkänslig prostatacancer
A Randomized Phase III, Multicenter Study to Evaluate Different Fractionation Schedules of Radiotherapy to the Primary Tumour in Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer
PLACEHOLDER
Patienter med de Novo metastaserande prostatacancer med begränsad sjukdomsspridning har visat sig dra nytta av lokal strålbehandling till prostata. Det internationellt accepterade fraktioneringsschemat är 3 Gy (Grå) x 19-20 under en kurs på 4 veckor. Det finns kontinuerliga bevis för ännu mer hypofraktionerad strålbehandling med högre fraktioneringsdoser. Vi kommer att testa om schemat på 6.1Gy x 6 kan jämföras med standarden på 3 Gy x 19 med avseende på patientrapporterade biverkningar.
Mer information om studien för vårdgivare
Indikation för tidig palliativ strålbehandling av metastaserad prostatacancer med låg belastning. Låg börda som definieras av modifierade CHAARTED-prövningskriterier till maximalt 4 skelettmets på valfri plats och/eller valfritt antal lymfkörtlar
- Metastaserande prostatacancer med hög belastning inklusive alla med visceral mets - Andra sjukdomar eller mediciner som kommer att utsätta patienten för större toxicitet från strålbehandling - Strålbehandling påbörjas senare än nio månader efter diagnosen prostatacancer
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2023-06-09)

Tillbaka till listan