Inloggad som:

Hypo-M1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Hypo-M1
Hypo-M1
Hypo-M1/ Öppen randomiserad fas 3 studiesom undersöker om Ultrahypo-fraktionerad strålbehandling med 6,1 Gy varannan dag 6 ggr under 15-19 dagar mot prostata inte är sämre än standard fraktionerad strålbehandling 3 Gy x 19 under 4 veckor ur effekt och biverkningsssynpunkt
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Lena Bylund (2022-05-06)

Tillbaka till listan