Inloggad som:

avslutad_Hovon 141

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_Hovon 141
Vision-studien
En akademisk, prospektiv, multicenterstudie i fas 2 för att undersöka behandling med ibrutinib och venetoclax till patienter med återfall av, eller behandlingsresistent, kronisk lymfatisk leukemi, med eller utan TP53-defekt. Vision-studien
PLACEHOLDER
R/R KLL (+/- p53-aberration. GFR>30) Kombinationen K. Ibrutinib 140mg 3x1 + T. Venetoclax 400 mgx1. Först Ibrutinib i 2 månader, däefter tillägg av Venetoclax. Efter 12 och 15 mån mäts MRD. Om MRD-neg. randomisering till behandlingsavslut med MRD-monitorering eller Ibrutinibunderhåll
Mer information om studien för vårdgivare
- Kronisk lymfatisk leukemi - Behandlade och refraktära eller återfall - Både med eller utan del17p och TP53-mutation - GFR >30
- Tidigare behandling med Ibrutinib eller Venetoclax - I behov av stark CYP3-hämmare
Behandling
Fas 2
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: studysonia (2021-10-29)

Tillbaka till listan