Inloggad som:

Hexabody-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

Hexabody-01
An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody-CD38) in Relapsed och Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies
An Open-Label, Multicenter, Phase 1/2 Trial of GEN3014 (HexaBody-CD38) in Relapsed och Refractory Multiple Myeloma and Other Hematologic Malignancies
PLACEHOLDER
En öppen multicenterprövning i fas 1/2 av GEN3014 (HexaBody -CD38 vid recidiverande eller refraktärt multpelt myelom och andra hematologiska maligniteter
Mer information om studien för vårdgivare
AML i progress efter senaste behandlingsregim Patienter med relapserande AML med minst två behandlingslinjer Patienter med refraktär AML med minst en behandlingslinje
Patienten får inte ha behandlats med en anti-CD38-antikropp (t.ex. daratumumab, isatuximab).
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Birgitta Nässén (2023-09-14)

Tillbaka till listan