Inloggad som:

HEAT-AML

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

HEAT-AML
Hydroxyurea-Enhanced Ara-C Treatment of Adult Acute Myeloid Leukaemia) A randomised phase II multi-centercentre study to assess the tolerability and efficacy of the addition of hydroxyurea to standard ara-C and daunorubicin-based therapy for adults (age ≥ 18 years of age) with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML)
Hydroxyurea-Enhanced Ara-C Treatment of Adult Acute Myeloid Leukaemia) A randomised phase II multi-centercentre study to assess the tolerability and efficacy of the addition of hydroxyurea to standard ara-C and daunorubicin-based therapy for adults (age ≥ 18 years of age) with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML)
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2020-12-02)

Tillbaka till listan